اختتامیه دومین کنگره ملی شعر اهل بیت(ع)

وی با بیان این که محبت اهل بیت (ع) ریشه قرآنی دارد و پیامبر(ص) اجر رسالت خود را مودت ذی القربی قرار داده است، گفت: در اسلام روابط مهم و اساسی بر مدار محبت است و اگر ما بخواهیم چند رابطه مهم را در اسلام ذکر کنیم رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با پیامبر(ص) و رابطه انسان با اهل بیت(ع) از مهمترین آن ها است و این سه رابطه مهم بر مدار محبت تعریف شده است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در مورد رابطه انسان با خدا، گفت: سه جور می شود رابطه انسان با خدا بر قرار باشد یکی رابطه ترس محور دوم رابطه اجر محور و سوم رابطه محبت محور است.

وی افزود: برخی خدا را به خاطر بهشت و اجر و ثواب عبادت می کنند و حضرت صادق(ع) می فرمایند این عبادت تاجر مسلکانه است زیرا رابطه خود را با خدا بر محور اجر و مزد تعریف کرده است؛ برخی خدا را خوفا من النار عبادت می کنند که رابطه خود را ترس محور تعریف کرده اند و برخی هم خدا را بر محور محبت عبادت می کنند و می فرمایند این ها آزادگان اند زیر از قید بهشت و دوزخ آزادند و به دنبال عشق و محبت الهی هستند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که امیرالمؤمنین(ع) هم همین مضمون را با بیان دیگری فرموده اند، اظهار داشت: ایشان می فرمایند «اگر بهشت و دوزخی نبود هم خدا را عبادت می کردم زیرا مستحق عبادت است» خداوند ولی نعمت است و مالک و رازق ما است و همه هست ما از او است.

وی با بیان این که رابطه انسان با خدا را باید بر مدار محبت طراحی کنیم، خاطرنشان کرد: خداوند در آیه 165 سوره بقره می فرماید کسی که ایمان آورد حب شدیدش برای خدا باید باشد و دیگران را باید در طول محبت الهی دوست بدارد و محبوب هایش در راستای حب الهی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی دومین رابطه مهم انسان را رابطه او با رسول دانست و گفت: محور رابطه ما با پیامبر(ص) باید رابطه ولایت باشد؛ انما ولی کم الله و رسوله یعنی خدا و رسول ولی ما هستند و رابطه باید رابطه ولایی باشد؛ کتاب معرفت الرجال کشی این روایت را بیان کرده است که فرزندان خود را با سه ویژگی تربیت کنید حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن.

وی با بیان این که سومین رابطه مهم انسان که رابطه انسان با اهل بیت(ع) است باید در مدار محبت باشد، خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد و این پیامبر اجر رسالت خود را بنا بر آنچه خداوند در قرآن بیان کرده است محبت اهل بیت(ع) می داند.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در نزد تمامی مسلمین اظهار داشت: این اهمیت تاریخی نیست بلکه شاید بزرگترین وجه اهمیت و بزرگترین ویژگی برای پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) این است که آن ها به ما هنر خوب زیستن را یاد داده اند و هیچ مسلمان و انسانی نیست که از آموختن از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مستغنی باشد زیرا آنان اسوه و راهنمای بشر هستند.

وی افزود: اهمیت شاعران آیینی این است که با اشعار خود در فرایند آموختن هنر خوب زیستن سهیم می شوند؛ وقتی شاعران شعرهای نغز و ماندگار در رابطه با اهل بیت(ع) می گویند نسل ها و قلوب را به این کانون های نور و هدایت پیوند می دهند.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی افزود: نقشی که شاعران اهل بیت(ع) ایفا می کنند تسهیل الگو گیری از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است که با اشعار خود با ایجاد پیوند عاطفی و روحی و تقویت بعد عاطفی، نفوس را برای تأثیر و الگوگیری از این وجودهای نورانی آماده می کنند.

وی وجه اهمیت دیگر شاعران آیینی را سهیم شدن در فرایند اثبات سند حقانیت اسلام عنوان کرد و گفت: هر مکتب و آیینی حقانیتش یا اعتبارش به دو امر شناخته می شود؛ یکی محتوای آموزه هایش و دیگری نمونه های عینی و عملی که پرورش یافتگان این مکتب و مذهب هستند؛ بنابراین اگر ما بخواهیم راجع به اسلام داوری کنیم اول باید ببینیم در منابع اصیل اسلامی رهاوردهای فکری و تربیتی و اخلاقی چیست و دوم این مکتب چه پرورش داده است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که امیر المؤمینن(ع) و حضرت زهرا(س) و دیگر اهل بیت(ع) و صحابی که همه چیز خود را در راه اسلام داده اند سند حقانیت اسلام و دست پروردگان مکتب اسلام هستند، ابراز کرد: شاعر آیینی با اشعار خود در مدح اهل بیت(ع) در واقع برای نسل ها این سند حقانیت را آشکار می کند و کاری سترگ بر عهده دارد.