ناشر: ندای فطرت (وابسته به بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری)

شابک: 5-02-6760-622-978

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 1100

بها: 170000ریال