دربستر حاکمیت به تصور درستی ازعدالت اسلامی نرسیدیم؛گفت وگوی شفقنا با دکتراحمد واعظی/بخش سوم

۱۳۹۵-۰۵-۰۶ | ساعت ۱۰:۰۱

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تأکید می کند: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم؛

جامعه باید بفهمدکه مناسبات موجود درحوزه های مختلف، عادلانه نیست؛ گفت وگوی شفقنا با دکتراحمد واعظی/بخش دوم

۱۳۹۵-۰۵-۰۵ | ساعت ۱۴:۵۲

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی معتقد است: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.