در گفت و گو با شفقنا: امام حسین(ع) با حرکت خود به سمت کوفه بهانه را از تاریخ گرفت.

۱۳۹۵-۰۷-۱۵ | ساعت ۱۷:۳۱

 شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، استراتژی امام حسین (ع) پس از به قدرت رسیدن یزید را خروج بر حاکمیت یزید دانست و گفت: استراتژی کلان امام حسین(ع) دارای سه محور “عدم بیعت با یزید” “افشاگری و آگاهی بخشی” و “اصلاح در امت جد” بود. حضرت با خروج خود از مدینه و بیعت نکردن وجه اول را محقق می کند، وجه دوم که امر به معروف و نهی از منکر است را شروع می کند و مقدمات وجه سوم که اصلاح در امت جد و تغییر مناسبات است را فراهم می نماید و بدینوسیله یک نهضت کامل را شکل می دهند.

باید ازتکرار مکررات در مورد مفهوم عدالت پرهیز شود/ به زوایای پنهان عدالت نپرداختیم؛

۱۳۹۵-۰۵-۰۸ | ساعت ۱۱:۲۶

 شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نسبت به آنچه امروز در کشور به نام عدالت در همه ابعاد مطرح و اجرایی می شود، منتقد است و می گوید: برای برقراری عدالت به معنای واقعی باید ابتدا تعریف واحد و جامعی از مفهوم عدالت بیان کنیم و پس از طرح الگو و مدل برای آن، اقدامات اجرایی و عملی را با جدیت پیش گرفت.

دربستر حاکمیت به تصور درستی ازعدالت اسلامی نرسیدیم؛گفت وگوی شفقنا با دکتراحمد واعظی/بخش سوم

۱۳۹۵-۰۵-۰۶ | ساعت ۱۰:۰۱

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تأکید می کند: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم؛

جامعه باید بفهمدکه مناسبات موجود درحوزه های مختلف، عادلانه نیست؛ گفت وگوی شفقنا با دکتراحمد واعظی/بخش دوم

۱۳۹۵-۰۵-۰۵ | ساعت ۱۴:۵۲

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی معتقد است: تا زمانی که عدالت به یک مطالبه عمومی بدل نشود، عدالت طلبی و عدالت خواهی و اهتمام به عدالت به فرهنگ عمومی ما ورود نکند و عطف توجه نخبگانی به آن صورت نگیرد، ما نمی توانیم یک جامعه عادلانه داشته باشیم.