پایگاه اطلاع رسانی استاد احمد واعظی

ضرورت وجود توأمان دو حیث سلبی و ایجابی در مبارزه با استکبار جهانی/ لزوم پرهیز از تحریف واقعیت های تاریخی روابط ایران و غرب

0

موفقیت جمهوری اسلامی در جنبه ایجابیِ مبارزه با استکبار جهانی را لازمه به زانو آمدن استکبار در برابر انقلاب دانست و گفت: روزی استکبار جهانی در مقابل این انقلاب و این ملت رشید به زانو در خواهد آمد که ما در آن جنبه ایجابی هم موفق شویم و با صِرف مبارزه سلبی منهای مبارزه ایجابی این اتفاق نخواهد افتاد.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا، موفقیت جمهوری اسلامی در جنبه ایجابیِ مبارزه با استکبار جهانی را لازمه به زانو آمدن استکبار در برابر انقلاب دانست و گفت: روزی استکبار جهانی در مقابل این انقلاب و این ملت رشید به زانو در خواهد آمد که ما در آن جنبه ایجابی هم موفق شویم و با صِرف مبارزه سلبی منهای مبارزه ایجابی این اتفاق نخواهد افتاد.

حجت الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی در نشستی با حضور دبیران اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا، با اشاره به مناسبت های مربوط به روز ملی «مبارزه با استکبار جهانی» اظهار داشت: در رابطه با مسأله مبارزه با استکبار جهانی در شرایط فعلی سیاسی، اجتماعی و فکری جامعه ایران، جریان ها و تفکرهایی وجود دارد که رویکرد مقاومتی نظام جمهوری اسلامی و مبارزه چهار دهه جامعه و نظام ایران با استکبار جهانی را مورد تردید یا سؤال، نقد و مناقشه قرار می دهند.

* جریان های ناقد رویکرد جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی

نماینده رهبر انقلاب در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به منشأ و خاستگاه و محتوای این انکار، مقابله و مناقشه در این رویکرد نظام جمهوری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: جریان هایی که به این رویکرد جمهوری اسلامی نگاه انتقادی دارند، به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: دسته اول، کسانی هستند که کاملاً با رویکرد سیاسی به این مسأله نگاه می کنند و خاستگاه و منشأ رویکردشان، تقابل سیاسی با جمهوری اسلامی است؛ به تعبیر دیگر، مخالفت جدی و رادیکالی با اصل جمهوری اسلامی یا جهت گیری های آن دارند و از موضع سیاسی به آن می نگرند.

وی درباره عناصر رویکرد دسته اول ناقدان جمهوری اسلامی ایران افزود: معمولاً آنها محتوا و درون مایه رویکردشان از چند عنصر تشکیل می شود که عنصر اول این است که در این منازعه و نزاع ۴۰ ساله بین انقلاب اسلامی ایران و آمریکا یک تحلیلی دارند و بر اساس آن تحلیل، این نظام را حاصل کینه توزی و یاغی گری ایران می دانند و می گویند که این نزاعی است که ایران بر تنور آن می دمد و ایران شروع کننده آن بوده و جمهوری اسلامی ادامه می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی به بزک کردن چهره آمریکا از سوی دسته اول ناقدان جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی پرداخت و اظهار داشت: در این تحلیل، چهره آمریکا بزک می شود و فضا به نحوی ترسیم می شود که گویی آمریکا یا جهان غرب میلی به این منازعه ندارند و صلح طلب هستند و ایران از روی انگیزه ها و محاسباتی این جدال و نزاع بی منطق را ادامه می دهد. جریانات مختلف از سلطنت طلبان گرفته یا معارضین سیاسی جمهوری اسلامی یا حتی برخی از جریانات داخل کشور هم هستند که این تحلیل را دارند و به این صورت به صحنه نگاه می کنند و از زاویه کاملاً سیاسی و برخاسته از نارضایتی نسبت به جمهوری اسلامی این مبارزه و نزاع را ادامه می دهند.

وی در خصوص نگرش دسته دوم گفت: دسته دوم کسانی هستند که با رویکرد تئوریک و نظری به این مسأله می نگرند و با یک ادبیات متفاوتی این مبارزه با استکبار را مورد مناقشه قرار می دهند؛ عصاره سخن دسته دوم، این است که ما اصولاً باید پراگماتیسم و واقع گرا باشیم.

نماینده رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا درباره تفاوت دنیای امروز و دنیای گذشته تصریح کرد: این دسته می گویند دنیای امروز دنیای تعامل و ارتباطات است، لهذا در روابط خارجی باید ایدئولوژی زدایی کنیم و ارزش ها، اعتقادات و این گونه مسائل نباید دخالت کند و منافع ملی باید مد نظر باشد و پارادایم حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی باید پارادایم کاملاً اقتصادی باشد، یعنی رفاه اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی باید مبنا باشد و در این مبنا از هر گونه تنش، مقابله و اقدامی که سبب شود تا منافع و عواید ارتباطات بین المللی حاصل نشود یا ایران در یک تنگاهای اقتصادی قرار بگیرد، باید اجتناب شود؛ بنابراین این سیاست استکبار ستیزی که در این چند دهه بر روابط خارجی ایران حاکم بوده، مسأله مضرری است.

* لزوم پرهیز از تحریف واقعیت های تاریخی روابط ایران و غرب

وی پس از تبیین دو رویکرد انتقادی با اشاره به یک رویکرد سوم که بر ضرورت توجه به واقعیت استکبار تأکید دارد، گفت: من به دنبال دفاع متعصبانه از کل مصادیق روابط خارجی در جمهوری اسلامی نیستم و نمی خواهم بگویم که در این ۴۰ سال سیاست خارجی و وزارت خارجه ما تماماً درست بوده و هیچ فرصت سوزی نشده است، اما بر پرهیز از خام اندیشی و غفلت از واقعیت استکبار و نقشی که در تاریخ معاصر ایران داشته، تأکید می کنم و نباید با خام اندیشی و غفلت به این مسأله نگاه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به لزوم پرهیز از تحریف واقعیت های تاریخی روابط ایران و غرب اظهار داشت: نباید واقعیت های تاریخی روابط بین ایران و غرب در دنیای معاصر و تاریخ معاصر ایران را تحریف کرد و نبایستی واقعیت ها را نادیده گرفت.

* مصادیقی از مداخله آمریکا در تاریخ معاصر ایران

وی به اعترافات مقامات آمریکایی در خصوص مداخله نسبت به سقوط دولت مصدق در ایران اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که مقامات رسمی آمریکایی، مثل مادلین آلبرایت که وزیر خارجه آمریکا بود، اعتراف کرد که در خصوص عملیات «آژاکس» و براندازی و سقوط دولت ملی محمد مصدق در ایران و قضایای مربوط به ملی شدن صنعت نفت، هدایت و مدیریت عملیات سقوط یک دولت ملی که به یک استبداد شدیدی منتهی شد که شاه در سال ۱۳۳۲ به بعد بر ایران حاکم شد و آن سرکوب، خفقان و نادیده گرفتن حقوق و منافع مادی مردم ایران و مسلط شدن همه جانبه آمریکا و غرب بر مقدرات کشور تا پیروزی انقلاب اسلامی که این فضا را تغییر داد، مدیریت و مداخله آنها بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تصریح کرد: مسائل مربوط به بعد از پیروزی انقلاب و قبل از تسخیر لانه جاسوسی، فتنه هایی که در اقصی نقاط کشور، مخصوصاً بر مراکز مرزنشینی کشورمان مثل کردستان و قائله هایی که برقرار می شد و درصدد تضعیف حکومت مرکزی و بلکه ساقط کردن انقلاب حرکت هایی صورت می گرفت، با مدیریت آمریکا بود.

وی افزود: چیزی که در کشورهای عربی مشاهده کردیم مانند مسائلی از جمله ساقط کردن حکومت مرسی در مصر که در چند سال گذشته اتفاقات افتاد و نهضتی که برقرار شد و اخوان المسلمین حاکم شدند و تلاش هایی که در تمام کشورهای مختلف می شود، سیاست هایی که نئوکان ها (دولت بوش و دولت های بعدی) در خاورمیانه داشتند و مسأله ویرانی بسیاری از کشورهایی مثل سوریه، یمن و لیبی را داشتند، طرح کلی «خاورمیانه بزرگ به محوریت اسرائیل» بود.

* تشریح طرح کلی «خاورمیانه بزرگ به محوریت اسرائیل»

وی ضمن تشریح این طرح تبیین کرد: در تحلیل های راهبردی شان، به دنبال خاورمیانه با کشورهای خرد و ضعیف و تجزیه شده بودند تا بتوانند سلطه استکباری خود را با محوریت اسرائیل اعمال کنند و از جمله طرح های راهبردی بود که در آغاز هزاره سوم از سال ۲۰۰۰ به بعد آغاز و اجرایی و عملیاتی کردند و به اشغال عراق و افغانستان پرداختند و طرحشان بسیار روشن بود و رسماً اعلام می کردند که بعد از عراق، نوبت ایران است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی اظهار داشت: در سال ۲۰۰۳ عربستان و اسرائیل تأکید داشتند که به جای حمله به عراق، به ایران حمله شود و آمریکایی ها، عربستان و اسرائیل را متقاعد کردند که بعد از عراق، نوبت ایران می باشد و این دومینو است که به تدریج کشورهای بزرگ خاورمیانه به کشورهای کوچک تبدیل خواهند شد.

وی گفت: اصلاً چنین نیست که استکبار بدون تحرک و نقشه ای در گوشه ای نشسته باشد و این جمهوری اسلامی است که از سر عناد و یاغی گری می خواهد نزاعی را دامن زند و دنبال کند.

* ضرورت توجه به مبانی دینی در تعامل با دیگر کشورها

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا با بیان این که در تعامل با دنیا نمی توانیم مبانی دینی را نادیده بگیریم، تصریح کرد: جریاناتی که از بعد تئوریک و نظری وارد می شوند و می گویند که “جهان، جهان ارتباطات و تعاملات است و باید ارتباطات داشته باشیم و لذا باید از سیاست خارجی ایدئولوژی زدایی کنیم و فقط منافع مهم است”، هرچند این جمله وجهی از حقیقت دارد و نظام جمهوری اسلامی نیز سخنش این نیست که باید دنبال تنش زایی و نادیده گرفتن منافع ملی و تارک ارتباطات و تعاملات با دنیا باشیم، اما ما یک سری مبانی دینی داریم که نمی توان این مبانی دینی را نادیده گرفت.

وی با اشاره به آیاتی قرآن کریم و فرمایشی از امیرمؤمنان(ع) افزود: در دینمان به صراحت از ما خواسته می شود که «لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَهً مِّن دُونِکُمْ (سوره آل عمران/ آیه ۱۱۸)، کفار را دوست خودمان قرار ندهیم و به آنها اعتماد نکنیم» و یا آن وصیت امام علی(ع) در بستر شهادت خطاب به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) که فرمودند «کونا لِلظّالِمِ خَصماً وَ لِلمَظلومِ‌ عَونا؛ شما خصم ظالمین و عون و یاور مظلومان باشید» و یا این که در قران می فرماید «فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ؛ با ائمه کفر قتال کنید چرا که اینها به عهدها و پیمان هایشان وفادار نیستند(سوره توبه/ آیه ۱۲)»؛ نمونه بارز این آیه، برجام بود که آن را امضا کردند و ترامپ با کمال وقاحت این پیمان را پاره کرد و بر عهد خود وفادار نبود. اینها مقوله هایی است که نمی توانیم نادیده بگیریم و مبانی اعتقاداتی در این مسائل داریم.

* لزوم پرهیز از تنش آفرینی در سیاست و ضرورت دشمن شناسی

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با اشاره به ضرورت هوشمندی نسبت به نقشه های استکبار جهانی اظهار داشت: نباید سیاست مان تنش آفرینی باشد اما باید دشمن شناس بوده و در مقابل نقشه های استکبار هوشمند باشیم.

وی با بیان این که باید در مقابل دسیسه های استکبار بصیر باشیم، گفت:

مبارزه با استکبار جهانی به معنای تنش آفرینی و ترک هرگونه تعامل سالم با همسایگان و جهان نیست؛ بلکه این ارتباطات باید در سایه کیاست و زیرکی مومنانه و با توجه به دشمن شناسی باشد. باید در عین ارتباط، در مقابل فتنه ها، دسیسه ها، نقشه های استکباری هشیار، بصیر و مقاوم باشیم و این دعوت دینی است.

* ضرورت وجود توأمان دو حیث سلبی و ایجابی در مبارزه با استکبار جهانی

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا تصریح کرد: مبارزه ملی با استکبار جهانی دو حیث سلبی و ایجابی (منفی و مثبت) دارد؛ حیث سلبی آن به معنای مقاومت کردن، مبارزه منفی کردن در مقابل نقشه های استکبار، تن ندادن به ذلت، سازش نکردن در مقابل ظلم ها و تعدی ها و زیاده خواهی های استکبار است.

وی افزود: مبارزه ملی با استکبار جهانی بُعد ایجابی نیز دارد که آن بعد، ساختن ایران، ایجاد پیشرفت و رفاه، مبارزه با فساد، شایسته سالاری، شفافیت و مبارزه با رانت خواهی، اصلاح فرآیندهای اداری کشور، ایجاد پیشرفت در کشور و فقر زدایی است.

* لزوم توازن بین جنبه سلبی و ایجابی در مبارزه با استکبار جهانی

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با بیان این که جمهوری اسلامی در کلان خود در مسأله مبارزه با استکبار جهانی، توازن بین جنبه سلبی و جنبه ایجابی برقرار نکرده است، اظهار داشت: ما نسبت به آن جنبه مبارزه سلبی توانمندتر ظاهر شدیم اما نسبت به آن جنبه ایجابی و اقداماتی که باید انجام دهیم تا یک ایران مقتدر، بالنده و رشد یافته داشته باشیم، قصور و تقصیر داریم و این باعث می شود که کُمِیت مبارزه با استکبار جهانی لنگ بزند، یعنی در اینجا توازن نباشد.

* موفقیت جمهوری اسلامی در جنبه ایجابی مبارزه با استکبار جهانی؛ لازمه به زانو آمدن استکبار در برابر انقلاب / صِرف مبارزه سلبی با استکبار ناله عجزشان را در بر نخواهد داشت

وی با بیان این که صرف مبارزه سلبی با استکبار ناله عجزشان را در بر نخواهد داشت، گفت: روزی استکبار جهانی در مقابل این انقلاب و این ملت رشید به زانو در خواهد آمد که ما در آن جنبه ایجابی هم موفق شویم، آن وقت یک ایران بالنده، رشد یافته، فسادزدایی شده و ایرانی که بر اساس شایسته سالاری اداره می شود و ایرانی که برای نسل جوان خود در جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی امیدآفرین است، خواهیم داشت و آن روز، ناله عجز و ضعف استکبار به گوش خواهد رسید و با صِرف مبارزه سلبی منهای مبارزه ایجابی این اتفاق نخواهد افتاد.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا خاطرنشان کرد: توجه و تأکید بر رویکرد ایجابی، به معنای نفی و توقف رویکرد سلبی نیست. بلکه فایده تام به توأمان بودن این دو رویکرد بستگی دارد.

مطالب مرتبط