پایگاه اطلاع رسانی استاد احمد واعظی

رویکردهای فقهی

0

فقه فردی، فقه نظام‌های اجتماعی، فقه حکومتی

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چاپ: موسسه بوستان کتاب

نوبت چاپ: اول

شمارگان: ۳۰۰

بها: ۱۰۰۰۰۰ریال

مطالب مرتبط